Bemiddeling

"Een medewerker is erg boos op mij, ze wil een gesprek. Wil jij bemiddelen?”

Als er een conflict dreigt met een collega of met een samenwerkingspartner kan dat het werk behoorlijk verlammen. Met elkaar erover praten lijkt het alleen maar erger te maken. Jullie belanden in een discussie. Kenmerk daarvan is dat je standpunten uitwisselt. Het woord 'standpunt' zegt het al: er zit geen centimeter beweging in. Je baalt er van en de andere partij waarschijnlijk ook. Niet alleen van het (dreigende) conflict maar ook vanwege het feit dat het de zaak verlamt. Hoe verder? 

Ik kom het vaak tegen dat mensen dan op basis van macht of senioriteit kwesties 'settelen'. "We doen het nu gewoon op mijn manier. Dat is nu het beste." Dat is niet mijn manier om oplossingen te zoeken. Als ik bemiddel ga ik in plaats van een óf/óf uitgangspunt (of de een of de ander krijgt zijn zin) op zoek naar de én/én route. Die blijkt er vaker te zijn dan we denken, die uitkomst waar beide partijen zich in kunnen vinden. Het probleem is dat we hem, overweldigd door de situatie, vaak niet meer weten te vinden.

Hoe ik dat doe? Of het werkterrein nu in de boardroom is of achter de schermen, mij maakt het niet uit! Ik ontrafel samen met de betrokkenen het conflict en maak ruimte om alle perspectieven en wat een rol speelt, in beeld te krijgen. Zo wordt duidelijk  wat er bij iedereen - boven en onder de oppervlakte - leeft aan gedachten, behoeften en emoties. En ik kijk waar de discussie op vastloopt en waar gemeenschappelijke grond is. Van daaruit werken we samen verder naar een oplossing, al is die maar tijdelijk of klein. Een eerste succes schept ruimte voor hernieuwd vertrouwen.