Gespreksleiding

“Ik heb een brandbrief gekregen van een van mijn teams. Ik kan niet meer ‘open’ naar ze luisteren. Wil jij de gespreksleiding op je nemen?”

Soms ben je zo betrokken in een kwestie dat het lastig is om onbevangen het gesprek over te voeren. Dan is het fijn als een buitenstaander dit gesprek leidt. Zo'n buitenstaander ben ik. Ik zorg er voor dat iedereen zich kan richten op zijn eigen rol, positie en ervaring. Als gespreksleider let ik er op dat er behalve gesproken ook geluisterd kan worden, dat de toon luchtig is als het kan en duidelijk als het even moet, dat de kaders van het gesprek helder zijn en dat er voldoende ruimte overblijft voor gedachtewisseling, humor en creativiteit.

Door ter plekke uit te zoeken waarom mensen iets juist niet of wel willen, interesse te hebben voor hun kant van het verhaal, hoeven zij zich niet vast te bijten in een ingenomen standpunt en zich te verdedigen. Dit voorkomt dat het gesprek een ping-pongwedstrijd wordt, met argumenten over en weer. Het zorgt er voor dat er ruimte bestaat voor achterliggende belangen of waarden. Daardoor komen deelnemers in beweging en gaan ze niet alleen met een beter gevoel, maar ook met betere besluiten van tafel.

In mijn gesprekleiding combineer ik mijn (journalistieke) nieuwsgierigheid met gevoeligheid en levenservaring. In 2018 heb ik de mediation opleiding gevolgd op basis van Non Violent Communication bij Yoram Mosenzon van Connecting2life. Dat draagt vanzelfsprekend een steentje bij aan de stijl van mijn gespreksleiding.