Training

“Wij willen graag ons meer bewust zijn van onze manier van communiceren en een training volgen om deze te verbeteren.”

Als het gesprek je belangrijkste werkinstrument is, is het handig wat extra baggage te hebben. Zeker als het gesprek wat lastiger wordt doordat spanning, emoties oplopen of belangen toenemen. Die extra baggage geef ik. Dat doe ik in Dialoogtrainingen die ik vaak samen met een trainingsacteur geef. Bijvoorbeeld aan mensen uit de zorg. Maar ook voor stedenbouwers, hulpverleners, managers, politieagenten of vluchtelingenwerkers is het gesprek belangrijk gereedschap. Voor hen is 'een goed gesprek eveneens het halve werk'.

Waarom? Iedereen baseert belangrijke beslissingen op de gesprekken die daaraan vooraf gingen. Je kunt wel stellen dat hoe beter, lees opener en begripvoller, de gesprekken verlopen des te beter, lees met meer draagvlak en instemming, de beslissing. Of, als je het omdraait, als je belangrijke beslissingen neemt die anderen aangaan, en je hebt geen goed (open en begripvol) gesprek daarover gevoerd, dan neemt de weerstand van de tegenpartij automatisch toe. De mens blijft nu eenmaal, zeker als het om belangrijke zaken gaat, op zoek naar begrip en erkenning. Hoe dan ook. Zo'n patstelling kost tijd en in organisaties dus ook geld. Los van de ergernissen over en weer.

Hoe gaat zo'n training? Ik leer mensen geen trucjes. Ik laat ze wel in één of meer trainingen inzien hoe ze hun individuele communicatievaardigheden zo 'effectief' mogelijk kunnen inzetten. Iedereen communiceert zijn hele leven lang. En is dus vaardig. Er bestaat daarom geen 'goed' of 'fout' in communicatie. Voor evelen een hele opluchting. Ik baseer me voornamelijk op de aanpak van de Verbindende Communicatie methode (ook wel bekend als Geweldloze Communicatie of Non Violent Communication). Mijn training zijn altijd heel actief. Ik wissel theorie af met rollenspellen, filmpjes en opdrachten. Al doende ontdekken deelnemers wat hun gesproken taal en lichaamstaal voor effect hebben op de ander en hoe ze op hun eigen manier in verbinding kunnen komen met de ander. Vaak gaan we in rollespellen onze gesprekken ontrafelen en onze menselijke mechanismes onderzoeken. Zo krijgen we steeds meer inzicht in ons eigen gedrag en dat van anderen. En zo leren we welke ingrepen een gunstige invloed hebben op het contact. Ik spreek over 'we' omdat ik zelf van iedere training nog steeds ontzettend veel leer. Ik maak de trainingen altijd op maat. Het kan om een enkele sessie gaan of een traject van een aantal jaren waarin alle lagen van de organisatie getraind worden.

'Wat levert zo'n Dialoogtraining deelnemers nou op?', is een vraag die opdrachtgevers mij regelmatig stellen. Hieronder lees je het antwoord dat deelnemers zelf op die vraag gaven. De kern is dat ze ervaren in de training hoe belangrijk het voor hen zelf is om als mens ervaren te worden en niet als standpunt. En hoe belangrijk dat (dan ook) voor anderen is. Èn hoe je die menselijkheid kan bewaren, ook als er grote belangen verschillen lijken te spelen.

 

Als de groep of de opdracht te groot is om alleen te trainen, dan is er het team van samenwerkinspartners met wie ik samenwerk. Samen hebben we al honderden mensen getraind, dus we kennen elkaar goed!