Februari 2021 - Podcast: Hoe voer je een goed gesprek?

Februari 2021 - Podcast: Hoe voer je een goed gesprek?

Hester Macrander wil in een podcastserie in gesprek gaan met mensen die een een totaal andere mening hebben dan zij heeft. Ze probeert om met behulp van Verbindende Communicatie uit de strijd te blijven en een menselijke brug te slaan. De eerste podcast is een voorbereiding hierop: wat komt er eigenlijk kijken bij het voeren van een goed gesprek? Tsja, wie anders vragen dan Een Goed Gesprek.net!

https://open.spotify.com/episode/1aX7ORfrQgzcMGUS4GyZ1R?si=U2oyA5oyTMWNy5U0DfmhxA&dl_branch=1

Lees meer
Maart 2021 - Thema-uitzending: Een goed gesprek voor com-profs

Maart 2021 - Thema-uitzending: Een goed gesprek voor com-profs

De Utrechtse Communicatiekring nodigde mij eind maart 2021 uit voor hun thema uitzending Een goed gesprek: van vastgelopen discussie naar dialoog. Voor communicatie professionals is het gesprek een belangrijk 'werk instrument'. Niet alleen voeren ze veel gesprekken, ze faciliteren er ook veel. Bijvoorbeeld die tussen een organisatie en belanghebbenden, tussen de gemeente en zijn bewoners of tussen bouwbedrijven en de buren van het bouwterrein. In al die gesprekken is het voor hen erg belangrijk om te weten welke elementen verbindend zijn en welke juist niet, welke elementen ruimte en begrip kweken en welke juist het conflict aanwakkeren. Die elementen lopen lector Human Communication Development bij de HAN University of Applied Sciences, Els van der Pool en ik samen langs in dit gesprek, dat Maarten Hagg leidde.

De uitzending is hier via youtube te bekijken en hier via de website van de Utrechtse Communicatie Kring.

 

 

Lees meer
Naïf luisteren

Naïf luisteren

"Ik kan niet goed naïef luisteren in deze situatie", zei de directeur aan de telefoon nadat ze me had uitgelegd dat er een conflict was gerezen in een van haar teams. Er was een gesprek georganiseerd waarin het team hun kwestie aan haar en haar manager wilde voorleggen. Een uitgebreide mail van het team aan de leiding had de ins en outs van de kwestie al op een rij gezet. Ze legde me uit dat de kwestie het team hoog zat en dat ze graag goed wilde begrijpen wat er speelde. Ze vreesde dat zij, vanuit haar rol en de achtergronden kennende, niet goed kon meer open kon luisteren. 'Naïef luisteren' noemde ze dat. 

Ik was getroffen door haar zelfinzicht en bewustzijn. Open luisteren is vanuit haar positie namelijk bijna ondoenlijk. Samen bepaalden we vooraf hoe we het gesprek zo konden inrichten dat iedereen gehoord kon worden en het team zelf zoveel mogelijk de regie had over wat voor zo hun belangrijk was in deze pijnlijke kwestie. Tijdens het gesprek waren bijna alle teamleden aanwezig. Ik begeleidde het gesprek en mij viel op hoe open en betrokken iedereen was en onverbloemd zei wat hen op het hart lag. Na anderhalf, twee uur bevestigden alle teamleden dat alles wat hen parten speelde, gezegd èn genoteerd was.

De directeur en de manager hadden al die tijd niets gezegd, behalve aan het einde. Toen vertelden ze dat ze geraakt waren en blij met de betrokkenheid van het team. De directeur zei toe dat de teamleden de verslaglegging toegestuurd zouden krijgen en dat zij met de manager een voorstel voor een aanpak zou opstellen. Die zou dan toegestuurd worden en in een volgend overleg konden de teamleden vertellen of ze dat de juiste aanpak vonden. Dat ik nadien niets meer gehoord heb, beschouw ik als een goed teken.   

Lees meer