Dialoog advies

Het merendeel van de problemen op het werk ontstaat door miscommunicatie. Denk aan een manager die niet op één lijn zit met een medewerker waardoor de samenwerking stroever verloopt. Of denk bijvoorbeeld aan een team dat ‘ja’ zegt, maar ‘nee’ doet omdat ze zich niet veilig genoeg voelen om te zeggen wat ze echt denken en tegenspraak te bieden. Of heb je een collega waarmee je voortdurend misverstanden hebt, waardoor je steeds meer tegen de samenwerking gaat opzien?

Kortom, er zijn talloze situaties waarin je werk én werkplezier gevaar kunnen lopen. Een Goed Gesprek helpt je die situaties boven tafel te krijgen en te veranderen. De interventies schalen van licht naar intensief; van een keertje ruggenspraak om te kijken hoe je uit een lastige situatie komt tot een uitvoerig adviestraject inclusief strategie en aanpak. Altijd met als doel verbinding te brengen, daar waar verwijdering dreigt.

 

Dit filmpje legt in 2,5 minuten uit hoe advies van EGG Vincent heeft geholpen.

 

Wat is een dialoog?

Vaak willen we graag een dialoog maar wordt het gesprek al snel een discussie. Het verschil? Bij een debat of een discussie gaat het over winnen of verliezen. Bij een dialoog zoeken we begrip en proberen we dichter bij elkaar te komen. Vaak communiceren we op de automatische piloot en lopen we het effect mis van een bewust gekozen aanpak. Bij zo’n aanpak, zoals de opties hiernaast aangeven, is het positieve effect veel groter. De keuze om bewust te communiceren getuigt van persoonlijk leiderschap.


Verrijkend

Als het vaker zou lukken om in werkoverleggen uit de discussie en in dialoog te blijven, juist ook als er problemen rijzen, scheelt dat enorm. Iedereen in het team voelt zich gezien, begrepen en betrokken. Dat betaalt zich uit, letterlijk en figuurlijk. Jullie worden weer productiever, creatiever en... gewoon liever. Dat is in alle opzichten verrijkend. 


Sterk in je schoenen

Ik help je om sterker in je schoenen te staan en de leiding te nemen over jouw behoefte en belangen. Ik luister, kijk, voel aan en doe suggesties. Vervolgens besluiten we samen van welke vorm van ondersteuning we het meeste succes verwachten. Hiernaast zie je verschillende opties. Als je erop klikt, krijg je een toelichting met concrete voorbeelden.


Welke aanpak je ook kiest, in elk geval is de uitkomst dat je:

 • Helderheid hebt over wat je dwars zit;
 • Inzicht krijgt in wat de ander/anderen mogelijk dwarszit;
 • Overzicht krijgt van wat je mogelijkheden zijn om meer verbinding te krijgen;
 • Handvatten krijgt hoe je het gesprek kan organiseren en voeren.
  website-lijn-vert intensief licht
 • Hulplijn

  Ik heb zo'n naar gesprek gehad en ben bang dat het op een conflict uitdraait. En dat wil ik niet. Ik wil graag even ruggespraak om te weten wat ik kan doen.
  Lees meer

 • Observatie van overleggen

  We zeggen 'ja' maar doen soms 'nee' daar hebben we last van in ons MT. Wil jij eens meekijken?
  Lees meer

 • Gespreksleiding

  Ik heb een brandbrief gekregen van een van mijn teams. Ik kan niet meer 'open' naar ze luisteren. Wil jij de gespreksleiding op je nemen?
  Lees meer

 • Bemiddeling

  We zijn bevriend en werken al lange tijd samen. De laatste tijd sluimerde er iets. Dat is nu geƫxplodeerd. Wil jij bemiddelen?
  Lees meer

 • (Team)coaching

  Er is gedoe in ons team, we krijgen het lek niet boven water. Kan jij helpen te onderzoeken wat er aan de hand is?
  Lees meer

 • Organisatie dialoogsessies

  Wij willen graag weten wat onze teams van het van onze kernwaarde 'samenwerken' vinden. Wil je teamgesprekken hierover organiseren en faciliteren?
  Lees meer

 • Communicatie advies

  We willen minder zenden en meer luisteren. Wat betekent dat voor onze communicatie strategie?
  Lees meer

 • Storytelling/Voorstelling

  Kunnen jullie ons in een verhaal of in een voorstelling laten zien wat ons parten speelt in de in onze organisatie?
  Lees meer

website-lijn-vert