Observatie van overleggen

"We zeggen 'ja' maar doen soms 'nee' daar hebben we last van in ons MT. Wil jij eens meekijken?"

Het observeren van vergaderingen of andere bijeenkomsten levert altijd hele verassende inzichten op. Bijvoorbeeld dat de formulering van een vraag bepalend is voor de bruikbaarheid van het antwoord. Zo leidt de algemene vraag "Zijn jullie akkoord met dit voorstel?" tot een even algemeen antwoord. De vraag "Stel dat we dit voorstel gaan uitvoeren, wat denk je dat we dan gaan tegenkomen in de praktijk?" is specifieker en levert een antwoord op waarmee je concreet aan de slag kan. Bovendien zijn mensen dan meer betrokken en hebben ze minder te neiging te 'duiken'.

Behalve opbrengsten zoals in dit voorbeeld, levert observatie van een vergadering inzicht in valkuilen en patronen in jullie manier van overleggen. Regelmatig zeggen mensen 'ja', terwijl ze 'nee' denken of doen. Ze hebben geen zin in gedoe, zeker niet tijdens een plenaire bespreking. Begrijpelijk, want niet iedereen heeft goede ervaringen met lange vergaderingen. Is er sprake van dergelijke patronen of valkuilen, dan draag ik handvatten aan om daaruit te blijven, zodat er meer onderling begrip ontstaat en besluiten beter gedragen worden.

Kan ik jouw helpen door een overleg te observeren? Neem dan contact op.